Boike, Paweł. 2020. „Prawo I Literatura. Parerga, Red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (3):311-12. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.21.