Szymborski, Paweł. 2021. „Szanse I zagrożenia U Progu Emerytury: Sytuacja Starszego Pokolenia W kontekście więzi Rodzinnych I solidarności międzypokoleniowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (4), 271-88. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.18.