Hendel, Marek. 2020. „Miejsce Zjawiska współdzielenia W Koncepcji zrównoważonego Rozwoju”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (2):167-77. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.12.