Ulbrych, Marta. 2020. „Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego W Polsce W kontekście Postulatu Reindustrializacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (2):229-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.16.