Zawora, Jolanta, i Iwona Kowalska. 2021. „Bilans wdrożenia ZIT W Polsce − Nowego Instrumentu Finansowania Polityki spójności UE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (3):235-52. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.16.