Żak, Mariola. 2020. „Kompetencje Zawodowe sędziów a Instytucjonalizacja Partycypacji społecznej W Wymiarze sprawiedliwości”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (3):61-75. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.5.