Bugajski, Błażej, i Aleksandra Nowak-Gruca. 2020. „Prawa własności Intelektualnej Jako składniki majątków małżonków W świetle Art. 33 Pkt 9 k.r.O”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (3):127-42. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.9.