Demenko, Anna, i Michał Urbańczyk. 2020. „Politically Correct Hate Speech”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (3):169-77. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.12.