Manikowski, Piotr, i Konrad Owsiński. 2020. „Innowacje W Ubezpieczeniach Komunikacyjnych W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (3):231-48. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.16.