Michałowska, Kinga. 2021. „Ochrona Zdrowia Dziecka I Jego Rodziny a Realizacja obowiązku Nauki W Sytuacji Stanu Epidemii”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 21–35. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.2.