Dajczak, Wojciech. 2021. „Czasopismo Prawnicze 2.0: Racjonalna Ewolucja Czy Wymuszona Rewolucja? ”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (2), 123-39. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.8.