Gorynia, Marian, i Bronisław Sitek. 2021. „Rola Czasopism Naukowych W Zreformowanym Systemie Nauki I Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (2), 39-57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.4.