Liszewska, Agnieszka. 2021. „Sporne Problemy Typizacji usiłowania”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (4), 5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.1.