Śliwiński, Rafał, i Magdalena Śliwińska. 2021. „The Competitive Factors of German Enterprises in Poland”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (3):287-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.19.