Kała, Dariusz P. 2021. „Ogólne przesłanki Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 229–242. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.17.