Rocki, Marek. 2021. „Łączenie studiów Z Pracą Zarobkową a wejście absolwentów wyższych Uczelni Na Rynek Pracy”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (4):205-23. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.14.