Jurek, Łukasz. 2021. „Wiek a Absencja Chorobowa pracowników”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (4), 225-38. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.15.