Podgórska-Rykała, Joanna, i Jacek Sroka. 2021. „Uwarunkowania Konsensualnego Modelu Dialogu społecznego I Dialogu Obywatelskiego Na Poziomie Regionalnym W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 309-26. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.22.