Przybylska-Kapuścińska, Wiesława. 2021. „Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa W Sektorze Bankowym. Teoria I Praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 341-45. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.24.