PAN, Komitet Nauk Prawnych. 2021. „Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk W Sprawie Ujawniania Konfliktu interesów W Prawniczych Publikacjach Naukowych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 353-54. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.27.