Smyczek-Gołębiewska, Sara. 2021. „Kategoria słuszności W Polskim Orzecznictwie sądowym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (4), 19-30. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.2.