Wierczyński, Grzegorz. 2021. „Polskie Wykazy Czasopism Naukowych – Podsumowanie Dotychczasowych doświadczeń Z Perspektywy Czasopism Prawniczych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (2), 141-64. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.9.