Mamzer, Hanna, i Paweł Nowak. 2021. „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt Jako Problem społeczny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (3):335-54. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.22.