Wudarski, Arkadiusz. 2021. „Niemiecki Proces Alimentacyjny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (3):373-89. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.24.