Parysek, Jerzy J. 2015. „Rola Lokalnego samorządu Terytorialnego W Rozwoju społeczno-Gospodarczym I Przestrzennym Gmin”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (3), 27-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.4.