Kieres, Leon. 2015. „Europejska Karta samorządu Lokalnego W Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (3), 79-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.7.