Szewczyk, Marek. 2015. „Interes Prawny Jako Kryterium wyłączenia Radnego Od udziału W głosowaniu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (3):227-42. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.16.