Wiśniewski, Marcin. 2015. „Zaufanie Do samorządu Terytorialnego W Polsce – próba Oceny”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 77 (3), 321-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.22.