Trzebiński, Artur A. 2022. „Jak Zmniejszyć Asymetrię Informacji Na Rynku Crowdfundingu udziałowego W Polsce?”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (3):155-70. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.10.