Markowski, Łukasz. 2022. „Konwergencja Realna Polski I Strefy Euro Z Perspektywy Synchronizacji Cykli Koniunkturalnych I Wymiany wewnątrzgałęziowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (3):117-32. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.08.