Kolasińska, Elżbieta. 2022. „Niepewność Miejsca Pracy W Czasie Pandemii COVID-19 Na Podstawie dzienników Pandemicznych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (4):227-40. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.14.