Żmij, Grzegorz. 2023. „W Poszukiwaniu Prawa właściwego: Stosowanie Norm Prawa Administracyjnego I Ich Kolizje W międzynarodowym Sporze Inwestycyjnym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):89-107. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.08.