Oliwa-Ciesielska, Monika. 2022. „Wspomnienie O Profesorze Zbigniewie Woźniaku (1947–2022)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (3):255-57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.16.