RPEiS, RPEiS. 2022. „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (3):1-4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.00.