Rotko, Jerzy. 2022. „Ustawa Prawo Wodne Z 2017 Roku W świetle Zasad Techniki Prawodawczej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (4):73-86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.05.