Afeltowicz, Łukasz, i Seweryn Rudnicki. 2023. „Socjologia Wobec Design Thinking”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):237-51. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.17.