Trzciński, Grzegorz, Lucyna Staniszewska, i Jan Jakub Trzciński. 2023. „Drogi wewnętrzne I Gruntowe W postępowaniach Administracyjnych I Orzecznictwie sądowoadministracyjnym W Sprawach Budowlanych: Problemy Interpretacyjne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):127-41. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.10.