Moska, Monika. 2023. „Odpowiedzialność Odszkodowawcza prowadzących Na własny Rachunek przedsiębiorstwa Lub zakłady wytwarzające środki Wybuchowe Albo posługujące Się Takimi środkami (art. 435 § 2 k.C.)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):173-86. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.13.