RPEiS, 84(4), 2022. 2022. „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 84 (4):1-4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.00.