Lipiński, Konrad. 2023. „Problemy Przypisywania odpowiedzialności Karnej Podmiotowi Zbiorowemu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):187-200. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.14.