Dąbrowski, Daniel, i Kinga Michałowska. 2023. „Uwagi O Potrzebie Wzmocnienia Praw pasażerów W Przewozach Multimodalnych W Prawie Unii Europejskiej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):157-71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.12.