Kowalski, Tadeusz. 2023. „System Z Bretton Woods I Jego Dziedzictwo. Od pieniądza złotego Do Cyfrowego, Red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski I Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (1):261-63. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.19.