Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra. 2023. „Symbole pamięci I Prawa pamięci W Izraelu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (3):219-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.13.