Kowalik, Emil. 2024. „Wpływ śmierci Uczestnika postępowania wieczystoksięgowego Na szybkość I sprawność toczącego Się postępowania O Wpis W księdze Wieczystej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):23-40. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.02.