RPEiS 85(2). 2023. „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):1-4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.00.