Wronkowska, Sławomira. 2023. „Introduction”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):5-6. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.01.