RPEiS 85(2). 2023. „Back Matter ”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):271-72. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.20.