Woleński, Jan. 2023. „Theory or Philosophy of Law?”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (2):7-16. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.02.