RPEiS 83(2). 2023. „Front Matter”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 85 (3):1-4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.00.