Chmielewska, Anna, i Krzysztof Kluza. 2024. „ESG Risk Rating and Company Valuation: The Case of the Warsaw Stock Exchange”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 86 (1):179-97. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.10.